jedálenská stolička PE

stoličky
POPIS

Jedálenská stolička PE je jedinečná a veľmi výrazná. Pokiaľ sa do nej zahľadíte, bude s Vami komunikovať. Svojim rebrovým charekterom a zadnými nohami nás núti zamyslieť sa a budí rešpekt. Remeselná zručnosť našich majstrov stolárov je hodná obdivu. Každá jedna časť je samostatne opracovaná a  s vysokou presnosťou zložená do výsledného celku.