vyska stolaH: 76 cm

dlzka stolaB: 160, 180, 200, 220 cm

hlbka stolaT: 80, 90, 100, 110 cm