Creative

Visia je nový, jednoduchý a kreatívny prístup k voľbe nábytku. Navrhnime si vlastný dizajn s podporou designera. Základom je masívna rámová konštrukcia, ktorá nám ponúka nespočetné možnosti výberu. Nábytok vytvárame voľbou rozmeru a členenia, typu podnože, alebo závesného modulu, materiálovej a povrchovej úpravy pohľadovej časti, výberom doplnkov a kovaní.